Nacházíš se zde:

Oční vady

Achromatopsie (nedostatečné barevné vidění)

Choroba, která se projevuje úplnou nebo částečnou nemožností vnímání barev. Důvodem tohoto onemocnění je velmi malý nebo nulový počet čípků, které jsou zodpovědné za vidění barev a ostrost pohledu. Je to genetická choroba, i když se může vyskytovat také jako následek poškození nebo následek jiných onemocnění očí.

Astigmatismus
Nesprávnost vidění způsobená narušeným zakřivením oka. Astigmatismus se vyskytuje, když má oko větší šířku než výšku. Tehdy rohovka a čočka – místo aby soustředily světlo v kulatém prostoru sítnice, tvoří rozmazaný obraz v jednom ze směrů.

Rozlišujeme dva druhy astigmatismu:
* astigmatismus pravidelný – oko má dvě optické osy. Tuto vadu lze korigovat brýlemi s cylindrickými skly. * astigmatismus nepravidelný – rohovka oka je poškozena následkem poranění. V takovém případě je více optických os než dvě. Vadu lze modifikovat pomocí gelů na rohovku nebo pomocí kontaktních čoček.

Daltonismus

Vada, která se vyznačuje poškozením vnímání barev. Nejsou rozlišovány současně barvy červená a zelená, ale může docházet k poruchám vnímání také jiných barev. Daltonismus se vyskytuje hlavně u mužů. Krátkozrakost (lat. Myopie) Toto je nejběžnější refrakční vada oka. Poškození se projevuje tak, že oko soustřeďuje světelné paprsky před sítnicí. Následkem toho je obraz na sítnici rozmazaný a zhoršuje vidění do dálky.
Ke korekci krátkozrakosti se používají korekční brýle nebo kontaktní čočky (rozptylné/konkávní čočky). Jejich optická mohutnost se označuje v dioptriích se znaménkem minus.

Rozlišujeme tři stupně krátkozrakosti:
* malá – do 3 dioptrií
* střední – méně než 6 dioptrií
* vysoká – vysoká – více než 6 dioptrií

Dalekozrakost (lat. Hyperopia)

Poškození se projevuje tak, že se světelné paprsky soustřeďují za sítnicí. Ke korekci dalekozrakosti se používají korekční brýle nebo kontaktní čočky (konvexní čočky – spojky). Jejich optická mohutnost se označuje v dioptriích se znaménkem plus

Nystagmus (mimovolné pohyby očí)

Vada projevující se nekontrolovanými, mimovolnými oscilacemi očních bulev.

Rozlišujeme tyto druhy nystagmu:
* horizontální
* vertikální
* rotační
* šikmý

Šilhavost (lat. Strabismus)

Onemocnění projevující se ochabnutím očních svalů. V následku toho se mění úhel vidění jednoho oka vůči druhému. Následkem šilhavosti je narušené stereoskopické vidění. Šilhavost lze korigovat pomocí brýlí a cvičení. Provádějí se také chirurgické korekce strabismu.

Šilhavost se dělí na:
* šilhavost divergentní (rozbíhavá) – oči směřují vně úhlu dívání,
* šilhavost konvergentní (sbíhavá) – oči směřují dovnitř úhlu dívání
Zapište se do newsletteru a získejte informace o novinkách
Mobilní verze
Chcete pokračovat?